PlastikkirurgiSyftet med plastikkirurgi är att höja det estetiska utseendet hos patienten så kallade skönketsoperationer. Kvinnor är mer benägna att vilja göra plastikkirurgiska ingrepp och står för ca 85% av alla skönhetsoperationer. Plastikkirurgi utförs inte bara på personer som vill försköna sitt naturliga utseende utan är också vanligt när personen råkat ut för olika typer av olyckor såsom brännskador.

Senare tids plastikkirurgi


På 1960-talet utvecklades silikonimplantaten som innebar att det blev allt vanligare att göra bröstförstoringar. Det är numera vanligt att utföra såväl bröstlyft, näsplastik, fettsugning, bukplastik och läppförstoring.
s